SCHOONMAAK - G&Clean Chloortabletten

10 februari 2017

Desinfectiemiddel o.b.v. chloor

 

Breed inzetbaar en zeer effectief om ziektekiemen te bestrijden. Chloortabletten zijn makkelijk toe te passen, zeer persistent en niet duur.

 

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegelaten is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën en gisten:

1. Op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard.

2. In ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

 

Verpakking

Pot à 300 tabletten

 

De te desinfecteren oppervlakken of materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen.

Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen, is na de inwerkingtijd grondig naspoelen met water vereist. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

Chloortabletten oplossen in water in de hieronder aangegeven gebruiksconcentratie en hiermee het oppervlak desinfecteren met inachtneming van de minimum inwerktijd.

 

 

Tablet à 2,7 gram          : - 1,5 gram actief chloor per tablet

Actief chloorgehalte      : 150 ppm actief chloor in 10 liter water

Werkzame stof             : natriumdichloorisocyanuraat, gehalte: 85%

 

Gebruik

Gebruiksconcentratie

Minimale inwerktijd

Oppervlakken en apparatuur in keukens en andere plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

 

1 tablet / 5 liter water

 

5 minuten

In Ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg, uitsluitend voor vloeren, wanden en meubilair, met uitzondering van TBC-afdelingen.

 

1 tablet / 5 liter water

 

5 minuten

Toiletten en overig sanitair.

 

1 tablet / 5 liter water

 

5 minuten

Reinigingsmateriaal (moppen, dweilen, borstels etc.)

1 tablet / 2 liter water

30 minuten

 

Veiligheid

De veiligheidsinformatie van dit product staat vermeld in het veiligheidsinformatieblad (MSDS).

Zorg bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen altijd voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

U kunt dit product hier bestellen.

© Gédé Verpakkingen   Disclaimer   Sitemap   Website ontwikkeling